Khuyến mãi

KHUYẾN MÃI TIỆC CƯỚI
1.Quý khách đặt tiệc từ 15 đến 21 bàn.
- Khăn lạnh: người/cái.
- Cổng hoa, giá để hình, thùng thiệp.
- Trang trí font chữ sân khấu.
- Tháp ly, đá khói, 02 chai champagne.
- Sổ ký tên, nơ cài áo.
- Trang trí bàn hai họ.
- Mc, nhạc công, ca sĩ.
- Bắn tuyết.
2.Từ 22 đến 30 bàn.
- Bánh kem 05 tầng (01 thật, 04 giả).
3.Từ 31 đến 39 bàn.
- Nhóm múa.
4. Đặt từ 41 bàn trở lên.
- 01 phòng ngủ đêm Tân Hôn.
- 02 vé buffet sáng.