• /files/images/khach%20san/trang%20chu/khach-san-ninh-kieu.jpg
 • /files/images/slider/trang-chu/nk2.png
 • /files/images/slider/trang-chu/nk1.png
 • /files/images/khach%20san/trang%20chu/trang%20chu%202.jpg
 • /files/images/slider/ninh-kieu-2.jpg
Liên hệ

Khách sạn Ninh Kiều 2

 • Địa chỉ:
  Số 03 Đại Lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
 • Điện thoại:
  Kinh Doanh: + 84.2923.789.999 - Lễ Tân: + 84.2923.789 777 + 84.2926 252 337 - Fax: + 84.2926.252.477
 • Email:
  contact@ninhkieuhotel.com