TIN TỨC

Đêm Hoa Đăng Ninh Kiều

 Từ ngày 19/8 đến ngày 21/8/2017, thành phố Cần Thơ tổ chức “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần ...
Xem thêm