Hội Trường Tầng 2

Liên hệ: 02923789999

Sức chứa: 280 khách.
Dịch vụ: Hoa tươi, Tea break, Buffet, party...
- Trang thiết bị: Âm thanh, ánh sáng, màn hình....

Hội Trường Tầng 7

Liên hệ hotline: 02923789999

Sức chứa: 150 khách.
Dịch vụ: Hoa tươi, Tea break, Buffet, party...
- Trang thiết bị: Âm thanh, ánh sáng, màn hình....

Phòng VIP 1 Tầng 7

Liên hệ: 02923789999

- Sức chứa: 30 khách
- Thiết bị hỗ trợ: Máy chiếu, loa, đèn chiếu sáng, nhân viên hỗ trợ kĩ thuật, wifi.
- Dịch vụ: Setup bàn hội nghị theo yêu cầu, teabreak, buffet, party...

Phòng VIP 2 Tầng 7

Liên hệ hotline: 02923789999

- Sức chứa: 60 khách
- Thiết bị hỗ trợ: Máy chiếu, loa, đèn chiếu sáng, nhân viên hỗ trợ kĩ thuật, wifi.
- Dịch vụ: Setup bàn hội nghị theo yêu cầu, teabreak, buffet, party...

Room 2 - Room 4

Liên hệ: 02923789999

- Sức chứa: 20 khách
- Thiết bị hỗ trợ: Máy chiếu, loa, đèn chiếu sáng, nhân viên hỗ trợ kĩ thuật, wifi.
- Dịch vụ: Setup bàn hội nghị theo yêu cầu, teabreak, buffet, party...

Hotline: 0939 600 600 Ms.Trúc
Hotline: 0984 311 377 Mr.Sang