Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Số 3 Đại Lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Số điện thoại

02923789999

Địa chỉ email

contact@ninhkieuhotel.com