Nhà hàng trệt

Số lượng khách: 350 Dịch vụ đi kèm: MC, Ca Sĩ, Cổng Hoa, Nhóm Múa, Rượu champagne. Khuyến mãi: Xe đón dâu Tọa lạc trên trục đường chính của Tp ...

Nhà Hàng Cưới - Lầu 1

- Số lượng: 400 khách. - Dịch vụ đi kèm: MC, Ca Sĩ, Cổng Hoa.. - Khuyến mãi: Xe đón dâu Đến với Nhà hàng tiệc ...

Nhà hàng lầu 2

Số lượng khách: 500 Dịch vụ đi kèm: MC, Ca Sĩ, Cổng Hoa, Nhóm Múa, Rượu champagne. Khuyến mãi: Xe đón dâu ...

Nhà hàng lầu 7

Số lượng khách: 250 Dịch vụ đi kèm: MC, Ca Sĩ, Cổng Hoa.. Khuyến mãi: Xe đón dâu Nhà hàng công nghệ tiệc ...